• Førerkortattest: 700,-
  • Legeerklæring transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort): 300,-
  • Legeerklæring søknad om parkeringstillatelse forflytningshemmede: 300,-
  • Legeerklæring ledsagerbevis: 300,-
  • Attest ved skolefravær: 150,-
  • Øvrige attester etter medgått tid iht. salærtakst.