Influensavaksinering (risikogrupper)

Influensavaksinering risikogrupper 24. og 30.oktober kl. 16.00 - 18.00 ved Saksvik legekontor.
Pasienter hos dr. Phan/Straum 24.oktober. Pasienter hos dr. Jølle/Mostad/Helgesen 30.oktober.

Obligatorisk timebestilling via Helsenorge eller telefon. Egenandel 300,-

Influensavaksine anbefales spesielt for:

  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:

  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til: