Ferieavvikling ved Saksvik legekontor sommeren 2022

Line Mostad  ferie uke 27 og uke 29-31

Realf Ording Helgesen ferie uke 27-30

Anne Jølle ferie uke 28-31

Bente Prytz Mjølstad ferie uke 25, 28-29, 31-32

Siri Valle Straum ferie uke 23-24 og 31-33

NB: I perioden fastlegen din har ferie vil det ikke være mulig å opprette e-konsultasjon med legekontoret.