Spesialist i allmennmedisin

Siri Valle Straum

Allmennpraksis mandag, torsdag og fredag.
Tirsdag og onsdag fram til lunch. Få timer disse dagene.
Universitetslektor ved NTNU medisinske fakultet.
Studentundervisning etter lunch tirsdag og onsdag.

Articles by

Siri Valle Straum

The doctor haven't uploaded any post yet