Spesialist i almennmedisin

Bente Prytz Mjølstad

Allmennpraksis hver tirsdag, samt fredag i oddetallsuker. Avvik fra denne planen kan forekomme , så sjekk våre hjemmesider.

Fast vikar for Anne Jølle.

Jobber i tillegg 80% som 1.amanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

Articles by

Bente Prytz Mjølstad

The doctor haven't uploaded any post yet